Maatwerk

Ik geef de training ook aan beginnende OR teams van 5 (of meer) personen. In overleg pas ik het programma aan aan jullie wensen en situatie. De cursus kan in-house gevolgd worden.

Na een half jaar werken in de praktijk heeft de OR veel eerste ervaringen opgedaan en vaak allerlei nieuwe vragen en onzekerheden. Dat is een goed moment om een vervolgdag te doen. Het programma voor die dag laten we dan optimaal aansluiten bij de ervaringen en hobbels die de OR op dat moment ervaart.

De OR van Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch e.o. verwoordt het zo:

“Ik kan Patrice Dijkman zeker aanbevelen aan andere OR-en. Patrice Dijkman stemt zich af op het niveau, samenstelling, motivatie, actiebereidheid en de intenties van de ondernemingsraad. Vervolgens laat zij daarop haar deskundigheid los. Deze deskundigheid zet zij gedoseerd in en is afgestemd op de energie van de OR. Patrice blijft betrokken door regelmatig te informeren hoe het gaat in het algemeen en in het bijzonder met zaken die spelen of gespeeld hebben. Zij staat open voor feedback door erop te reageren. Zij is duidelijk in hoe zij vindt dat een OR zich zou kunnen opstellen, zonder daarin dwingend te zijn. Patrice presenteert zich onomwonden en deskundig.” Ton Kappen

Voor de maatwerk-training geldt een dagdeeltarief.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op.