Verwachtingen management

Het is maandagochtend, ik loop naar de vergaderzaal. Ben een beetje vroeg, maar dat vind ik fijn. Ik ben namelijk een beetje nerveus. Oh, ik vind het ook leuk hoor. Heb er zelfs zin in. Daar niet van, maar ik vind het ook spannend. Het is voor ons allemaal nieuw en de bestuurder heeft in de nieuwjaarstoespraak laten doorschemeren dat hij ondernemingsraden eigenlijk een achterhaald fenomeen vindt. Zo in de aanloop van deze vergadering hebben we daar overigens niets van gemerkt. Hij heeft de informatie waar we om vroegen, zonder morren gegeven en op de agenda heeft hij geen op- of aanmerkingen gehad. Ik ben dus optimistisch.

Langzaam druppelen mijn collega-OR-leden binnen. Gelukkig is iedereen op tijd. En net voor negenen stapt ook de bestuurder de vergaderkamer binnen. Als voorzitter heet ik iedereen welkom, memoreer het heugelijke feit van de eerste medezeggenschapsvergadering en ga van start. Het eerste agendapunt verloopt soepel, we zijn het met elkaar eens en een besluit is snel genomen. Maar bij het tweede agendapunt gaat het mis. Nou ja, mis. Het wordt geen conflict of zo, maar er gebeurt wel iets. Het gesprek (de discussie) verzandt, de sfeer slaat om en die stemming blijft de rest van de vergadering een beetje hangen. Ik heb al met al niet echt een goed gevoel over de vergadering. Vooral omdat ik de vinger er niet kan leggen op wat er nou precies gebeurde. Dat frustreert me.

nieuw in de OR - verwachtingenmanagement’s Avonds aan tafel vraagt Eelco hoe de vergadering was. Oh ja, de vergadering. Die had ik net uit m’n geheugen geblokt. Eelco kijkt me aan en zegt: “Oh, niet zo goed dus.”
“Nou, niet slecht hoor.”, antwoord ik, “het ging eigenlijk best goed.”
“Maar…?”, dringt Eelco aan, “ik kan toch zien dat je er ongelukkig over bent.”
“Ongelukkig, ongelukkig… ” Ik moet er even over nadenken en dan weet ik het. “Ik ben teleurgesteld. Ik had er zo naar uitgekeken. Gedacht dat ik nu op een andere manier een bijdrage  aan de organisatie zou kunnen leveren. Dat we samen met de bestuurder tot de beste oplossingen zouden kunnen komen. Omdat zes immers meer weten dan één.”
“En dat ging niet zo in de vergadering?”, vraagt Eelco.
“Nee, het leek er eerder op dat de bestuurder helemaal geen bemoeienis van ons wilde.”
“Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Zo’n bestuurder heeft al een Raad van Toezicht om verantwoording aan af te leggen, die heeft vast geen zin om ook verantwoording aan de OR af te leggen.”
“Maar het gaat me niet om verantwoordelijkheid. Dat is nou net het punt. Ik wil sámenwerken. Dat is iets heel anders.”
“Heb je dat ook zo besproken met de bestuurder?”
“Eh… nee.”
“En met de rest van de OR?”
“Niet zo heel expliciet, nee.
“Dus je weet niet goed wat de rest van de OR en bestuurder eigenlijk willen? Of hoe ze de rol van de OR zien? Of hoe ze de samenwerking tussen OR en bestuurder zien?”
“Nee, daar hebben we niet over gesproken. Ik heb aangenomen dat die anderen het net zo zien als ik.”
“Maar schat, je weet toch dat de wereld ten onder gaat aan aannames en verwachtingen?”. Hij kijkt me aan met een grijns en vervolgt: “Daar had jullie eerste vergadering over moeten gaan. Over wat jullie van de bestuurder verwachten en wat jullie wensen zijn ten aanzien van de samenwerking. En natuurlijk over de wensen en verwachtingen van de bestuurder. Hoe denkt hij dat het zal werken? Wat wil hij? Waar ziet bij tegenop? Want de vraag is natuurlijk of hij wel zo op een OR zat te wachten. Jullie hebben niets aan verwachtingenmanagement gedaan.”
– “Misschien heb je gelijk…”, antwoord ik en verander van onderwerp. Ondertussen denk ik: waarschijnlijk heeft hij gelijk! We zijn direct op de inhoud gedoken, terwijl het voor ons allemaal nieuw is. Hoe we medezeggenschap zien, wat het betekent, wat we verwachten, daar hebben we het niet over gehad. En misschien hebben we daar wel heel verschillende ideeën over.

 

Disclaimer: Evi’s belevenissen zijn een resultaat van de vele ervaringen en trainingen die Patrice Dijkman als trainer/adviseur meemaakt. Alle overeenkomsten met echte personen en bedrijven berusten op toeval.[/box]

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie