Programma

programmaDe training bestaat zowel uit kennisoverdracht door middel van beamer- en flappresentaties als uit een grote diversiteit aan gerichte opdrachten en oefeningen. De training kent een ervaringsgerichte opzet en een interactieve manier van werken.

9.15 Koffie en kennismaking

9.30 Wat is een ondernemingsraad?

 • doel, de taak, de plaats en de functie van de OR

10.30 Wet op ondernemingsraden

 • nut en noodzaak van het wettelijk kader
 • de vijf belangrijkste bevoegdheden van de OR
 • hoe ga je ermee om in de praktijk?
 • de inhoud en timing van een adviesaanvraag
 • de inhoud van het OR-advies
 • verplichtingen van de OR, zoals geheimhouding
 • opdracht: wanneer heb je welke bevoegdheid?

12.30 Lunch

13.30 Relatie met de bestuurder

 • opdracht: verschillende medezeggenschapsstijlen
 • invloed en kracht van de OR

14.30 Praktijkcases

 • opdracht: bespreken en uitwisselen

15.30 Communicatie met de collega’s buiten de OR

 • wat vertel je de achterban en waarom?
 • hoe betrek je de collega’s bij je OR-werk

16.30 Afronding van de dag en vertrek