Vervolgtrainingen

We hebben verschillende vervolgtrainingen. Ze zijn als maatwerktraining te volgen.

  • Adviesrecht en instemmingsrecht voor gevorderden
  • De rol van de OR bij arbeidsvoorwaarden
  • Reorganisatie, fusie en sociaal plan
  • Basiscursus arbeidsrecht voor OR-leden
  •