Wet op Ondernemingsraden (WOR)

wet-op-ondernemingsradenDe wet is een van de middelen die je kan gebruiken om je doelen te bereiken. Een goede kennis van de wet, en er wegwijs in zijn, is een noodzakelijke stap om tot effectieve medezeggenschap te komen. Alle ondernemingsraden gaan in de praktijk anders met de wet om. Wat effectief is is afhankelijk van de ‘arbeidsverhoudingen’ in jouw organisatie.

De wet geeft een goed beeld van wat de wetgever heeft bedoeld met een functionerende ondernemingsraad. Maar de praktische toepassing van de wet is minstens zo belangrijk. Een letterlijke toepassing leidt in veel situaties tot verstarring, terwijl er soms daadkracht en voortgang nodig is.

De OR krijgt al vaak het oormerk de vertrager van het proces te zijn. Misschien is de bestuurder in de voorbereidingsfase vergeten met de OR van gedachte te wisselen? Dat laatste komt vaak voor.

Het gaat er uiteindelijk om het potentieel van de OR-leden voor de organisatie te benutten. Dat de OR een echte inhoudelijke bijdrage levert vanuit de kennis en ervaring die je als medewerker hebt. De OR is dan de interne adviseur van de bestuurder waarnaar wordt geluisterd.

Lees het artikel over wat de bestuurder van de OR wil en vice versa: “De psychologie van het arbeidsvoorwaarden overleg”.